synopsis / scenario

Morales, guapo van Palermo.
Orestes, zijn zoon.
Elena, zijn dochter.
NÚlida, zijn vrouw.
Soriano, vertrouwensman van Morales en geliefde van NÚlida.
Teresa, vriendin van Elena.
Vicente, vriend van Orestes.
De Dame van de danssalon, alter ego van Morales.
Buren / milongueros de wijk, de achterbuurt, mannen en vrouwen van de dansalon.

Het stuk speelt zich af in een buitenwijk van Buenos Aires tijdens een periode van overgang in de Argentijnse geschiedenis. Het is de schilderachtige maar harde wereld van vechtersbazen en criminaliteit waar de sterkste, de meest bekwame messenvechter en vrouwenversierder, overwint. Hier is onverschrokkenheid een deugd en de man die zowel in een gevecht als in een dans boven anderen uitsteekt is dan ook de held. In deze woeste wereld komen relaties tot stan via strenge erecodes die intolerantie en geweld jegens de medemens niet uitsluiten. Een man moet hier altijd klaar staan voor het duel. Het zou een schande zijn om de uitdaging niet aan te nemen.

De dood van Pancho Morales is de aanleiding voor het vertellen van zijn levensverhaal op basis van de herinneringen van zijn dochter Elena. Zij trekt zich zijn dood zeer persoonlijk aan en identificeert zich met zijn karakter. Haar hang naar de mannelijke waarden die heersten toen haar vader nog leefde bepaalt haar rampzalige lot. Morales is in de beleving van Elena de vleesgeworden mythe van de echte man die nergens voor terugdeinst, hij versterkt haar heimwee naar de woestheid en de romantische zijde daarvan, terwijl Morales' echtgenote Nelida zich juist vooral de negatieve kanten van die wereld herinnert. Het drama voltrekt zich als beide werelden botsen.

NÚlida en Vicente willen rustig samenleven en veroordelen stilzwijgend de anarchie die onstaat als mensen het recht in eigen hand nemen. Ze vechten tegen de vicieuse cirkel van bloed en geweld die in hun wijk aan de orde van de dag is. Orestes, de zoon van Morales en Nelida, zorgt er uiteindelijk voor dat het verhaal afstevent op de dramatische ontknoping: Er vindt een verandering plaats in de sociaal-politieke sfeer, het ideaalbeeld is niet langer de woeste vechtersbaas. Orestes bevind zich in een lastig parket: Hij zit vast aan de mannelijke waarden van zijn vader, zonder dat hij daar zelf achter staat. Hij zoekt in zijn vader bevestiging voor zijn eigen persoonlijkheid. Zijn onderwerping is bijna zielig te noemen als hij probeert door de onverschilligheid van zijn vader heen te breken en zijn liefde en respect te winnen. Gedreven door deze behoefte en om zijn goedkeuring te krijgen, begaat hij een moord.

Tijdens de wake voor Morales verschijnt Orestes na lange afwezigheid weer ten tonele. Zijn terugkomst doet de onverzadigbare wraakzucht van Elena ontwaken. Zij beschuldigt NÚlida en haar minnaar Soriano ervan verantwoordelijk te zijn voor de dood van Morales. Geobsedeerd door wraak dringt zij er bij Orestes op aan deze uit te voeren. Orestes is het slachtoffer van de botsing tussen de twee werelden. Hij voelt zich zeer sterk verbonden met zijn moeder en de broederlijke vriendschap van Vicente. Hierdoor wordt voor hem de weg geopend naar de ontmaskering van de mythische figuur van Pancho Morales.

Orestes moet kiezen tussen het nemen van wraak, volgens de erecodes van de wereld van zijn vader, of zijn eigen verlangen, die van de man die niet wil doden.

synopsis / scenario